rhy.fi
Metsästysseura

                                        Hailuodon metsästysseura                                     

www.hailuodonmetsastysseura.fi

posti@hailuodonmetsastysseura.fi

 

Hailuodon metsästysseuran perustaminen

Hailuoto on ollut kautta aikojen tunnettu hyvistä metsästysmaistaan. Varsinkin saaren vesilinnuista rikkaat rannat ovat saavuttaneet suuren suosion, jopa ulkomaalaisten keskuudessa. Samoin saaren viimeisinä vuosikymmeninä ajoittain erittäin voimakas hirvikanta on tarjonnut metsästäjille mahdollisuuden myös suurriistan metsästykseen. Hailuodon metsästysmaat ovat olleet innoittajina myös monille eräkirjoittajille, kuten Eino Virkkulalle ja Erik S Nyholmille.

Hailuotolaiset ovat osanneet hoitaa ja ohjata pitkään alueella tapahtuvaa metsästys- ja riistanhoitotoimintaa. Näiden toimintojen hoitamiseksi katsottiin jo neljäkymmentäluvun puolivälissä tarpeelliseksi perustaa Hailuotoon oma metsästysseura. Oman seuran perustamisen tarpeellissuutta kiirehti myöskin se, että Helsinkiläinen tohtori Ekman oli vuokrannut jo kolmekymmenluvulla maita Hailuodosta, Hailuotolaisilla oli näillä mailla metsästäminen kielletty. Toisaalta hän oman metsästyksensä lisäksi järjesti vierailleen metsästysretkiä Hailuotoon.

Seuran perustamista suunnittelivat ja valmistelivat N J Hahdon ja Y Sallisen johdolla muutamat heidän lähipiirissään asuneet saarelaiset. Lisäksi Hailuodossa usein vieraillut toimitusjohtaja Eero Salo pyrki innoittamaan oman seuran perustamiseen. Ensimmäinen valmisteleva kokous pidettiinkin Hahdon pihalla, sen perusteella kutsuttiin koolle saarelaisia tavoitteena metsästysseuran perustaminen Hailuotoon. Hailuodon metsästysseuran perusta kokous pidettiin Hailuodon Nuorisoseuran talolla 19.8.1945.

Ketusta alettiin maksaa tapporahaa vuodetsa 1952 lähtien.

Ensimmäinen hirvihavainto tehtiin vuonna 1954.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen vieraili vesilintujahdissa 1959.

Ensimmäinen hirvi ammuttiin 1960, ampuja Urpo Ruonala, oli yksi kaatolupa.

Vuodesta 1966 lähtien metso rauhoitettiin koko saaressa.

Ruovikoiden niittokokeilut aloitettiin 1976.

Vuodesta 1977 hirvijahtiin osallistuvilta vaadittiin hyväksytty ampumakoe joka vuosi.

Vuodesta 1978 lähtien on ruovikoita niitetty vuosittain.

Hirvien lentolaskenta aloitettiin 1979, suoritetaan joka vuosi, lento suoritetaan koko kunnan alueella.

Tiedot: Hailuodon Metsästysseura ry 50 vuotta, koonnut Kalevi Tönkyrä v. 1995

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös