rhy.fi
Hirvenmetsästys

Hirven metsästys

Alueellinen riistaneuvosto on sidosryhmiä kuultuaan päättänyt riistakeskus Oulun hirvikannan tavoitetiheydeksi 2,5 – 3,2 hirveä tuhannella hehtaarilla paitsi Koillismaalla ainoastaan 2,0 – 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla, mikä mahdollistaa kannan alueellisten erityispiirteiden huomioonottamisen metsästyksessä. Riistaneuvosto ei ollut päätöksissään täysin yksimielinen tiheystavoitteista. Metsäkeskuksen ja alueellisesti merkittävän maanomistajatahon edustaja jättivät päätöksistä eriävän mielipiteen, jossa olisi ollut tavoitteena vähemmän hirviä.

Hirvikannan rakenteen osalta tavoitteeksi asetettiin saavuttaa 4-5 vuoden aikana valtakunnallisen hirvikannan hoitosuunnitelman (luonnos) mukainen kanta, jossa tulisi olla enintään 1,5 naarasta yhtä urosta kohden ja vuosittain metsästyksen jälkeen hirvikantaan tulisi jäädä 20 - 30 % vasoja. Lisäksi tavoitteena on nostaa uroshirvien keski-ikää metsästäjien ohjeistuksen ja neuvonnan avulla erityisesti Oulun eteläisellä alueella. Tavoitteilla pyritään pitämään hirven aiheuttamat vahingot alhaisella tasolla, mutta samalla varmistamaan hirvikannan perinnöllinen monimuotoisuus. Kannan tasapainoinen rakenne helpottaa myös hirvikannan koon hallintaa.

Ensimmäisen kerran pitkään aikaan vuoden 2019 hirvenmetsästyksen päätyttyä jäävä kanta on tavotteiden mukainen.

21.2.2023 lentolaskennassa havaittu kanta oli 62 hirveä.

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös